L'èxit rau en l'especialització

Oferim la solució legal idònia a cada client, gràcies al nostre profund coneixement jurídic i a una atenció personal i individualitzada de l'advocat responsable del vostre afer, que al seu torn forma part d'un ampli equip multidisciplinari. D'aquesta manera, sempre sabeu a qui us heu d'adreçar per informar-vos dels vostres afers i conèixer en quin estat està el tema que ens heu confiat.

Dret civil

Rigor tècnic i professionalitat són les nostres màximes a l'hora d'enfocar qualsevol tema

Equip format per diversos professionals amb una dilatada experiència tant en l’àmbit processal com en assessorament, i amb coneixements que abracen diferents especialitats del dret civil en matèries molt específiques, com ara successions, arrendaments, matrimonial, donacions, accions protectores de l’honor, del domini (accions reivindicatòries, possessòries, servituds), així com de la propietat intel·lectual i industrial, i reclamacions civils en general.

El servei que presten els professionals de l’Àrea Civil, en l’àmbit judicial i extrajudicial, persegueix l’obtenció de la màxima satisfacció dels nostres clients, per això oferim el més elevat rigor tècnic i professionalitat, combinats amb atenció personalitzada.

Professionals

Dret penal

Compromís i defensa decidida del client

La dilatada experiència dels nostres advocats, que van iniciar l’activitat a les carreres fiscal i judicial, ens permet proporcionar als nostres clients un assessorament de qualitat que es fonamenta en una demostrada experiència professional i uns sòlids coneixements tècnics.

Tots aquests àmbits exigeixen, a part de formació acadèmica especialitzada, una pràctica jurídica molt específica, que els nostres professionals us poden oferir. De fet, el nostre bufet és un dels que té més anomenada en aquests temes.

Sigui quin sigui el vostre interès en l’àrea penal, us garantim una atenció personal, una exposició clara de les vostres opcions i una defensa decidida i ferma.

Professionals

Dret administratiu

Qualitat i especialització per defensar en tot moment els interessos dels nostres clients

El Departament de Dret Administratiu està integrat per professionals molt especialitzats i amb àmplia i demostrada experiència, que han adquirit en l’exercici de l’advocacia i en l’acompliment de feines a l’Administració pública.

Per això podem oferir assessorament de qualitat per a la defensa dels drets i interessos del client en àrees específiques que requereixen formació concreta: expropiació forçosa, urbanisme (disciplina urbanística, planejament i gestió urbanístiques), llicències d’activitats, funció pública, propietats especials (costes, aigües, patrimoni històric, mines, etc.), sector turístic i qualsevol altre àmbit relacionat amb l’Administració, inclòs el seu assessorament extern.

Professionals

Dret Mercantil

Capacitat d'adaptació i solucions innovadores davant d'un entorn en evolució constant

“Les complexes i sempre canviants situacions legals que es presenten en aquest àmbit en constant evolució reclamen un coneixement sòlid dels principis generals del dret, combinat amb una gran capacitat d’adaptació per conèixer i aplicar les solucions innovadores que s’apunten a legislacions molt específiques.

Totes dues qualitats caracteritzen els advocats integrants d’aquest departament, que mantenen una qualificació constant en dret de societats, cosa que els possibilita oferir el millor assessorament en aquest ampli espectre jurídic, amb dedicació específica a l’empresa familiar.

Des de la reclamació d’impagats fins al control i encarrilament de situacions de preinsolvència i concursos de creditors, passant per tota mena de litigis mercantils.”

Professionals

Dret Fiscal

Excel·lència i tracte personalitzat per donar resposta a totes les necessitats del client

L’equip de l’Àrea Fiscal està integrat per professionals amb àmplia experiència en la matèria, tant pel que fa a assessorament i planificació fiscal, com pel que fa al tracte amb les administracions tributàries, derivada de l’exercici de la professió a altres firmes tant de Barcelona com de Mallorca. El complex món del dret tributari, amb nombrosos canvis normatius i successives modificacions en els criteris interpretatius de l’Administració, exigeix perfils compromesos i capaços d’adaptar-se i d’actualitzar-se constantment.

Des de l’Àrea de Fiscalitat podem oferir el millor assessorament i assistència en l’àmbit del dret tributari i, en particular, en matèries com ara: empresa familiar, persona física i tributació de grans patrimonis, successions i donacions, assistència tributària en operacions de compravenda immobiliària, tributació de no residents, IVA i impost sobre societats, etc.

Professionals

Dret IMMOBILIARI

Oferim assessorament jurídic integral i especialitzat en tota mena d'operacions immobiliàries

“Assessorem activament clients particulars (tant nacionals com internacionals), destacades companyies promotores del sector i fons d’inversió, i els acompanyem en tot el procés de compravenda.

Els nostres serveis professionals inclouen, entre d’altres:

Planificació jurídica i fiscal de les operacions de transmissió, negociació i elaboració de tota mena de contractes destinats a la compravenda d’immobles (inclòs opcions de compra), compromisos de compravenda amb lliurament d’arres, revisió i anàlisi jurídica d’actius immobiliaris, procés de due diligence, assessorament jurídic en el finançament de les operacions, elaboració de contractes de construcció i de serveis professionals de qualsevol dels tècnics del sector (project management, arquitectura, enginyeria, etc.), organització de complexos immobiliaris (propietat horitzontal, agrupació, segregació, obra nova, regulació de les comunitats de propietaris), contractes de lloguer d’immobles, contractes de gestió i management hoteler, així com operacions de sale & leaseback.”

Professionals

Dret de Família

Proximitat i eficiència en l'assessorament jurídic en les relacions familiars

El Departament de Dret de Família està integrat per un equip de professionals especialitzat i àmpliament format per oferir assessorament jurídic personalitzat en l’àmbit de les relacions familiars, tant judicialment com extrajudicialment. Una personalització que és essencial perquè cada cas és especial i únic, ja que hi ha implicades emocions i interessos personals, familiars i patrimonials que, ben sovint, també afecten menors d’edat.

Aquesta àrea inclou, principalment, les matèries següents: separacions, divorcis, guarda i custòdia de menors, impagament de pensions, modificacions de mesures, liquidació del règim econòmic matrimonial, ús de l’habitatge familiar i despeses extraordinàries, entre d’altres. Com a mètode alternatiu o complementari a la resolució del conflicte, al Departament de Dret de Família es presten serveis de mediació familiar amb l’objectiu d’arribar a un acord amistós en benefici de totes les parts.

Professionals
El rigorós respecte per les normes ètiques que regulen l'exercici de l'advocacia i l'extrema observança del secret professional són trets distintius del nostre quefer professional