Dret mercantil

Les complexes i sempre canviants situacions legals que es presenten en l’àmbit del dret mercantil —una matèria en evolució constant— reclamen un sòlid coneixement dels principis generals del dret, combinat amb una gran capacitat d’adaptació per poder conèixer i aplicar les solucions innovadores que es proposen en legislacions molt específiques.

Els advocats que integren el departament reuneixen ambdues qualitats, alhora que mantenen una qualificació constant en dret de societats, per això es troben en condicions d’oferir el millor assessorament en aquest ampli espectre jurídic, amb una dedicació específica a l’empresa familiar.

Des de la reclamació d’impagats, passant per tot tipus de litigis mercantils i fins al control i canalització de situacions de preinsolvència i concursos de creditors.

En especial, s’analitzen les responsabilitats dels administradors, directius i apoderats d’empreses insolvents o properes a la insolvència, amb una incidència concreta en les que podrien derivar-se del mateix concurs, així com la defensa en un procediment judicial de les persones afectades per una acció de responsabilitat.

ESPECIALISTES EN DRET MERCANTIL

  • Mercantil