Dret civil

L’equip que integra aquesta àrea està format per diferents professionals amb una dilatada experiència, tant en l’àmbit processal com en l’assessorament, i amb uns coneixements que inclouen diferents especialitats del dret civil en matèries molt específiques, com ara successions, arrendaments, dret matrimonial, donacions, accions protectores de l’honor, del domini (reivindicatòries, possessòries, servituds), així com de la propietat intel·lectual i industrial, i reclamacions civils en general.

La finalitat del servei que presten els professionals de l’àrea civil, en l’àmbit judicial i extrajudicial, és obtenir la màxima satisfacció dels nostres clients. Per a això, oferim la professionalitat i el rigor tècnic més alts, juntament amb una atenció personalitzada al client.

És també un signe distintiu de la nostra pràctica professional el respecte més exigent per les normes ètiques que regulen l’exercici de l’advocacia, amb una especial valoració del secret professional.

ESPECIALISTES EN DRET CIVIL

  • Civil