Dret administratiu

El Departament de Dret Administratiu està integrat per professionals molt especialitzats amb una àmplia i demostrada experiència, que ha estat adquirida en l’exercici de l’advocacia, així com en el desenvolupament de llocs de treball a l’Administració pública.

Per això podem oferir un assessorament de la màxima qualitat per a la defensa dels drets i els interessos del client en matèries molt específiques que exigeixen una formació molt concreta: expropiació forçosa, urbanisme en tots els seus vessants (disciplina urbanística, planejament i gestió urbanístics), llicències d’activitats, funció pública, propietats especials (costes, aigües, patrimoni històric, mines…), sector turístic i qualsevol altre àmbit de relació jurídica amb l’Administració, inclòs el seu propi assessorament extern.

ESPECIALISTES EN DRET ADMINISTRATIU

  • Administratiu